ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ | PR-AREA.COM

ฝากข่าว ฝากข่าวฟรี ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ฟรี ที่นี่ PR-AREA.COM
family-talks

TK Family Talk เลี้ยงลูกอย่างไรให้เราเข้าใจกัน


Family Talks ตอน เลี้ยงลูกอย่างไร ให้เราเข้าใจกัน
อุทยานการเรียนรู้ TK park เชิญชวนคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และผู้สนใจ เข้าร่วม Workshop เรียนรู้วิธีการสื่อสารเพื่อรับรู้ความรู้สึกที่แท้จริงของเด็ก ซึ่งจะทำให้เด็กเห็นคุณค่าของตนเอง และมีความมั่นใจในตนเองตามความสามารถที่แท้จริงของตน ผ่านการเรียนรู้ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) และทักษะการสื่อสารเพื่อสายสัมพันธ์ (Nonviolence Communication) โดย ภญ.เพชรรัตน์ กรอนันต์สิริ (ชิงชิง) เภสัชกร และ Certified Facilitator กระบวนการสื่อสารอย่างสันติ จากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้มีประสบการณ์ในการจัดอบรมการสื่อสารอย่างสันติให้กับองค์กรภาครัฐ เอกชน บุคลากรในโรงพยาบาล นักจิตวิทยา ครู ผู้ปกครอง ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นคุณแม่ที่มีประสบการณ์ในการใช้การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกเมื่อลูกก้าวเข้าสู่ช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ ในวันเสาร์ที่ 23 – วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จำกัดเพียง 30 ท่าน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 20 มี.ค.นี้ ผู้สนใจสอบถามข้อมูลการอบรมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ที่ ณฐมน กฤตานนท์ (ฝ้าย) 02 257 4300 ต่อ 112, 116 หรือ https://bit.ly/2Nj2dEW