60 ปี ไทยน้ำทิพย์ เส้นทางแห่งความสดชื่น

คุณพรวุฒิ สารสิน…