“มาเรียม” กระตุกจิตสำนึก “คน” ไม่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเล

“มาเรียม” กระตุก…