รพ.ยันฮี ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จำหน่ายดอกแก้วกัลยา

ทพญ.ลดาวดี สัมฤท…

นร.ยันฮีบริบาลรุ่นที่ 27 รับประกาศนียบัตร

คุณศจี วงษ์บุญชา…

ยันฮีวิตามินวอเตอร์มอบเงินแสน

คุณบุญศรี พรหมดว…

“ยันฮี”ฉลองครบรอบวันเกิด 35 ปี

นพ.สุพจน์ –ทพญ.ล…

สุดยอดนักขายมือทอง

ตัวแทนผู้บริหารจ…

นักศึกษาพยาบาลกองทัพบกเยี่ยมชมรพ.ยันฮี

คุณบุญศรี  พรหมด…

อาจารย์และนร.โรงเรียนยันฮีบริบาลเยี่ยมชมรพ.ยันฮี

คุณบุญศรี พรหมดว…

นศ.ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เยี่ยมชมรพ.ยันฮี

คุณบุญศรี  พรหมด…

รพ.ยันฮี เตรียมจัดงานบุญฉลองครบรอบ 35 ปี

นพ.สุพจน์ –ทพญ.ล…

คณะผู้บริหารจากญี่ปุ่นเยี่ยมชมรร.ยันฮีบริบาลและศูนย์ผู้สูงอายุรพ.ยันฮี

คุณเพ็ญจันทร์ วง…