มทร.อีสาน จับมือ ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในอาเซียน (ประเทศไทย) เตรียมตั้งศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน ที่แรกในโคราช พร้อมเปิดเร็วๆ นี้

วันที่ 25 มิถุนา…

มทร.อีสาน ร่วมพิธีเททองนำฤกษ์ พระชัยเมืองนครราชสีมา รุ่น ฉลองจังหวัดนครราชสีมาครบรอบ 345 ปี

วันที่ 17 มิถุนา…

มทร.อีสาน จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ สนับสนุนให้อาจารย์ในมหา’ลัยทำผลงาน เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการมากขึ้น พร้อมผลักดันบุคลากรและสถาบันให้ก้าวสู่ชั้นนำระดับนานาชาติ

วันที่ 15 – 16 ม…

มทร.อีสาน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ไทยแลนด์ 4.0 กับการพัฒนาการเรียนการสอนระบบสหกิจศึกษา” ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้มีคุณค่า ตรงตามความต้องการตลาดแรงงาน

วันที่ 12 – 14 ม…

มทร.อีสาน ลงนาม MOU สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ จ.นครราชสีมา สร้างโอกาสด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ

วันที่ 11มิ.ย.62…

มทร.อีสาน ประชุมร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา เตรียมจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ปี 2562

วันที่ 12 มิถุนา…

29-31 พ.ค. 62 รายงานตัวรอบแรก นักศึกษาใหม่ มทร.อีสานเพียบ! ยอดรวมกว่า 2,500 คน

วันที่ 29 – 31 พ…

มทร.อีสาน พร้อมใจจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเป็นหน่วยงานหลักในการออกแบบและควบคุมแปรอักษรถวายพระพร

วันที่ 3 มิถุนาย…

มทร.อีสาน เข้าร่วม อบรมในงาน Thailand and ASEAN MICE Venue Standard จังหวัดนครราชสีมา เตรียมพร้อมยกรับมหาวิทยาลัยให้พร้อมในการรองรับการงานทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ…

มทร.อีสาน จับมือ มทร.ธัญบุรี จัดนิทรรศการเสนอรูปแบบการเรียนการสอนของฟินแลนด์ พร้อมได้ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยต้นแบบมาร่วมบรรยายพิเศษภายในงาน

วันที่ 31 พฤษภาค…