สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส จัดอบรมการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร

สถาบันนวัตกรรมเท…

วทอ. มจพ. จัดนิทรรศการ และรับฟังสัมมนาเชิงวิชาการ “อิเล็กทรอนิกส์ และการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์”

วิทยาลัยเทคโนโลย…

หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ปี 2563

สถาบันนวัตกรรมเท…

มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

ศ.ดร.สุชาติ เซี่…

ประสบการณ์นอกห้องเรียนกับความสำเร็จที่ต้องพยายาม ใส่ใจ ตั้งใจ และเต็มที่กับสิ่งที่ทำ

นายฐิติยศ ประกาย…

ศูนย์สะเต็มศึกษา มจพ. เดินหน้าส่งเสริมให้เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ทางด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา

รศ.สุพร รัตนพันธ…

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส จัดอบรมการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร

ฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ…

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส จัดอบรมผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล

ฝ่ายเทคโนโลยีงาน…

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต มจพ. เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโน…

“ตัวต่อ”สมาชิกทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Sechzig จุดประกายชอบหุ่นยนต์จากภาพยนตร์ เรื่อง ทรานส์ฟอร์เมอร์ส (Transformers)

นายธรรมฤทธิ์ ศิว…