พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

          พิธีลง…

Metro SOLIDWORKS ร่วมแสดง Solution ภายในงาน Manufacturing Expo 2019

          บริษัท…

3D Printing Service by MSC ร่วมแสดง Solutions ภายในงาน Manufacturing Expo 2019

          บริษัท…

MSC จัดงาน IBM i Forum 2019 อัพเดตเทคโนโลยีบนระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุด IBM i 7.4 แนะนำการพัฒนา Mobile Application บนเครื่อง IBM i

นายจิระศักดิ์ ตร…

เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดงาน Value Creation through Digital Transformation ยกระดับการทำ BI สู่ AI

คุณพงศ์พีระ ชวาล…

MSC จัดโครงการ Metro Brain Based Startup 2019

คุณธวิช จารุวจนะ…

เมโทรซิสเต็มส์ฯ ส่งมอบปฏิทินจากโครงการ ปฏิทินเก่าเราขอ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

บริษัท เมโทรซิสเ…