TECHNOLOGY NEWS

PROPERTY NEWS

BUSINESS NEWS

ECONOMIC-FINANCIAL NEWS

SPORT NEWS

GOVERMENT OFFICALS NEWS

ย้ายสถานที่ให้บริการตรวจผู้ป่วยนอก

ช่างไฟฟ้าประจำชุมชน รับมอบวุฒิบัตร “หนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” และชุดเครื่องมือช่างไฟฟ้า ตามโครงการ “1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า” ประจำปี 2562

พัฒนาฝีมือแรงงานงานลำพูน สนับสนุนสถานประกอบกิจการเสริมทักษะ สร้างความปลอดภัยให้กับพนักงานผู้ใช้รถฟอรคลิฟท์

การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.)ชวนร่วมกิจกรรม MEA E-Payment

ART & CULTURE