TECHNOLOGY NEWS

PROPERTY NEWS

BUSINESS NEWS

ECONOMIC-FINANCIAL NEWS

SPORT NEWS

GOVERMENT OFFICALS NEWS

พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมมือกับ PEA ลำพูน พัฒนาฝีมือช่างไฟฟ้าประจำชุมชน ภายใต้ “โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า”

สนพ.ลำพูน พัฒนาทักษะแรงงาน เสริมเทคนิคด้านการสื่อสารในองค์กร ด้วย “Effective communication techniques” กระตุ้นบทบาทให้งานสำเร็จยิ่งขึ้น

พัฒนาฝีมือแรงงานงานลำพูน ขับเคลื่อนโลจิสติกส์ ฝึกทักษะแรงงานผู้บังคับปั้นจั่นฯ สร้างความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

เยาวชนลำพูน คว้าชัยชนะงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง

ART & CULTURE