ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ | PR-AREA.COM

ฝากข่าว ฝากข่าวฟรี ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ฟรี ที่นี่ PR-AREA.COM
OTOP กลุ่มไลฟ์สไตล์และแฟชั่น พื้นที่ 14

ขอเชิญผู้ประกอบการสินค้า OTOP กลุ่มไลฟ์สไตล์และแฟชั่น พื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ที่มีศักยภาพในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ สมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ


ขอเชิญผู้ประกอบการสินค้า OTOP กลุ่มไลฟ์สไตล์และแฟชั่น พื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
ที่มีศักยภาพในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ สมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อมีโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้า OTOP
เพื่อการส่งออก ประจำปี 2562
_________________________________________

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
• องค์ความรู้ด้านการออกแบบ การพัฒนาสินค้า แนวโน้มสินค้า ปี 2562
เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดส่งออก
• ได้รับการออกแบบพัฒนารูปแบบสินค้าใหม่จากนักออกแบบมืออาชีพ รายละไม่น้อยกว่า 3 รูปแบบ
• ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2019 เดือนเมษายน จำนวน 20 ราย
• ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2019 เดือนตุลาคม จำนวน 20 ราย
• โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อ (Business Matching) ในประเทศ อาเซียน จำนวน 2 รางวัล (ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินและที่พัก)
_________________________________________

คุณสมบัติผู้สมัคร
• ผู้ประกอบการ OTOP ตามบัญชีการคัดสรรของกรมพัฒนาชุมชน ปี 2559 ตั้งแต่ระดับ 3 ดาวขึ้นไป
• ผู้ประกอบการ OTOP Select ปี 2559 ของกระทรวงพาณิชย์

_________________________________________

โหลดใบสมัคร :
https://drive.google.com/open…

สมัครออนไลน์