โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นฯ ร่วมผลักดันการลดปริมาณ Food Waste

อีกหนึ่งในกิจกรรมของโรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

ในการรณรงค์ลดการสูญเสียและการทิ้งอาหารที่ยังรับประทานได้ (Food Waste)

อีกทั้งยังเป็นการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน เสริมสร้างสัมพันธ์ดีกับชุมชน

ตัวแทนพนักงานและเชฟโรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

จัดนำอาหารที่ผลิตเกินปริมาณผู้บริโภคจากงานจัดเลี้ยง

มอบให้แก่ผู้อาศัยในเขตชุมชนเทพารักษ์ 5 (ชุมชนทางรถไฟ) เมื่อเร็วๆนี้

 

“การลดปริมาณอาหารเหลือทิ้ง” เป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของ PLANET 21

ปณิธานของเครือบริษัทแอคคอร์ โฮเทล ที่ส่งเสริมให้ทรัพยากรอย่างประหยัดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

แทนที่จะนำอาหารเหลือคุณภาพดีจากการจัดเลี้ยง ห้องครัว และบุฟเฟ่ต์ ไปทิ้งอย่างเปล่าประโยชน์

 

โรงแรมหลายแห่งในเครือฯ ได้จัดส่งอาหารเหล่านั้นไปยังศูนย์

-หน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไร ที่มุ่งให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและสังคมแทน

#อาหารไม่ไร้ค่าเมื่อถึงท้องผู้คนที่โหยหามัน #ZeroFoodWaste #AntiFoodWaste

 

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

Facebook: Pullman Khon Kaen Raja Orchid

Instagram: PullmanKhonKaen