โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ ได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์ ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และพนักงานโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ ร่วมในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ

โดยมีมร. ปีเตอร์ โฮแกน ครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธี และขึ้นกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นมีการแสดงรำถวายพระพร จากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การฉายวีดีทัศน์พร้อมคำบรรยายลำดับขั้นตอนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งแต่ พระราชพิธีเบื้องต้น ประกอบด้วย การเตรียมน้ำอภิเษก และน้ำสรงพระมุรธาภิเษก การจารึกพระสุพรรณบัฎ ดวงพระราชสมภพ และ แกะพระราชลัญจกร พระราชพิธีเบื้องกลาง และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกอบด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปถวายสักการะสมเด็จพระบรมราชบุพการี พิธีสรงพระมุรธาภิเษก พิธีถวายน้ำอภิเษก พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระราชพิธีเฉลิมพระนามาภิไธย พิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค และพิธีเสด็จออกรับการถวายพระพรชัยมงคล มีการกล่าวบทกลอนคำถวายพระพรชัยมงคล การบรรเลงเพลงแผ่นดินของเราโดยวงดนตรีออเครสตร้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และการร้องเพลงสดุดีจอมราชาเป็นลำดับสุดท้ายของพิธีการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย