ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ | PR-AREA.COM

ฝากข่าว ฝากข่าวฟรี ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ฟรี ที่นี่ PR-AREA.COM
แถลงข่าวงานนิทรรศการ มจพ. เทคโนนิทรรศน้อมเกล้าครบ 60 ปี

แถลงข่าวงานนิทรรศการ มจพ. เทคโนนิทรรศน้อมเกล้าครบ 60 ปี


ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี (คนกลาง) พร้อมด้วย รศ.ดร. เสาวนิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ซ้ายมือ) และ รศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ขาวมือ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมแถลงข่าวงานนิทรรศการทางวิชาการ มจพ.เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า “60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม” (KMUTNB’s 60th Anniversary : Form Invention to Innovation”) ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2562 เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาปนาครบ 60 ปี งานแสดงนิทรรศการทางวิชาการ มจพ.เทคโนนิทรรศน้อมเกล้าฯ จัดแสดงครบวงจรทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆชั้นนำจาก มจพ. บนพื้นที่ต่อเนื่องและยิ่งใหญ่กว่าทุกปี เป็นการผนึกกำลังร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม จากภายในประเทศและต่างประเทศ พบกับ 3 ผลงานไฮไลท์ (Highlight) เด่น เด็ด ห้ามพลาด อาทิ ดาวเทียม KNACKSAT หุ่นยนต์ทำลายวัตถุระเบิด DYNA-T และยานขับเคลื่อนใต้น้ำชนิดใช้สายควบคุม (ROV) ยังมีหน่วยงานที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ผลงานที่จัดแสดงตามบูธโดยได้จัดแบ่งเป็นโซน A,B,C อีก 6 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่ม Robotic and Automation กลุ่ม Medical Technology กลุ่ม Sustainable Society กลุ่ม Digital IT กลุ่ม Next Generation Vehicle และหน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการ – ด้านอุตสาหกรรม ส่วนของการบรรยายพิเศษทางวิชาการ และกิจกรรม Open House ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2562 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมการบรรยายพิเศษครั้งนี้