เลี้ยงภัตตาหารสามเณรภาคฤดูร้อน

นพ.ชัชวาล บูรณรัช ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รพ.วิภาวดี ร่วมถวายผ้าป่าสามัคคีและเลี้ยงภัตตาหารเพลให้กับพระภิกษุสงฆ์และสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 41 รูป จากศูนย์ปฏิบัติธรรมตะวันเพชร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อเป็นการร่วมสานบุญใหญ่ในการรักษาพระภิกษุสงฆ์อาพาธ ยอดจำนวนเงินได้ทั้งสิ้น 107,990 บาท  ณ ห้องประชุม 25 ปี ชั้น 9 อาคาร 4