สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น นำผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางศึกษาดูงานธุรกิจการค้า

เมื่อวันที่ 25 – 29 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ได้นำผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 16 ราย ศึกษาดูงานธุรกิจการค้า ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียงภายในประเทศ ภายใต้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางการค้าและเพิ่มทักษะการประกอบธุรกิจสู่สากล ผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ร้อยแก่นสารสินธุ์) หรือ ISAN GENIUS EXPORTER ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำหรับผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ที่จะยกระดับขีดความสามารถของตนเอง ให้มีศักยภาพสามารถเข้าสู่กระบวนการค้าระหว่างประเทศได้อย่างยั่งยืน และเป็นมาตรฐานสากล
ทั้งนี้สำหรับการศึกษาดูงานธุรกิจการค้า ภายใต้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางการค้าและเพิ่มทักษะการประกอบธุรกิจสู่สากล ผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ร้อยแก่นสารสินธุ์) หรือ ISAN GENIUS EXPORTER ได้พาคณะไปเยี่ยมชมที่ DITP Service Center 1169 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ / บริษัท โมเดิรน์คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด / โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ ที่ได้มีกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย และพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประกอบการภายใต้สังกัดโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์