สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติฯ มอบรางวัลแม่ดีเด่นประจำปี 2561

สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร โดยนางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม นายกสมาคมฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2561 พร้อมมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “แม่ดีเด่นวันนี้” เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้แก่แม่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และถือโอกาสนี้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์สมาชิกของสมาคม พร้อมร่วมสืบทอดประเพณีงานสงกรานต์ รดน้ำขอพร แสดงมุทิตาจิตแด่สมาชิกแม่ผู้อาวุโส โดยมี คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ, คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์, นางจรรย์สมร วัธนเวคิน, คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล, ดร.ชลิดา อนันตรัมพร และกรรมการบริหารสมาคมร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

จากซ้ายไปขวา: ดร.ชลิดา อนันตรัมพร, คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล, นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม, พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ, นางจรรย์สมร วัธนเวคิน, คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์, ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์