ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

ฝากข่าว ฝากข่าวฟรี ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ฟรี ที่นี่ PR-AREA.COM
อาชีวเกษตรแฟร์ 40

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา เชิญเที่ยวงาน “อาชีวเกษตรแฟร์ 40”


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา เชิญเที่ยวงาน “อาชีวเกษตรแฟร์ 40” การประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 40 “กว๊านพะเยามหานที ประเพณีเวียนเทียนกลางน้ำ อาชีวเกษตรแฟร์” ชมการประกวดผลงานวิชาการด้านการเกษตร การจัดสวน ศิลปประดิษฐ์ การแสดงนันทนาการ การจัดร้านนิทรรศการทั้งภาครัฐและเอกชน มาชมบรรยากาศอันแสนธรรมชาติสุดๆ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

อาชีวเกษตรแฟร์ 40