ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ | PR-AREA.COM

ฝากข่าว ฝากข่าวฟรี ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ฟรี ที่นี่ PR-AREA.COM
รับสมัครผู้ช่วยวิจัยเรื่องฝุ่นจิ๋ว 1 ตำแหน่ง

รับสมัครผู้ช่วยวิจัยเรื่องฝุ่นจิ๋ว 1 ตำแหน่ง


บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน รับสมัครผู้ช่วยวิจัยเรื่องฝุ่นจิ๋ว 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ

  • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 32 ปี
  • จบ ป.ตรี-โท ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี มลพิษอากาศ หรือใกล้เคียง
  • มีวุฒิภาวะ รับผิดชอบ ปรับตัวกับสภาพการทำงานที่คล่องตัวสูง
  • หน้าที่: ประสานงาน เดินทางติดต่อ จัดการและเรียบเรียงข้อมูลและฐานข้อมูล านเอกสาร สนใจเรื่องการแก้ปัญหาฝุ่นจิ๋ว PM2.5 สำหรับประเทศไทย
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานมีทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ (Office / Excel / PowerPoint)
  • ข้อพิจารณาพิเศษ: ใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เขียนภาษาคอมพิวเตอร์ได้ มีประสบการณ์การทำงานหรือวิจัยด้านมลพิษอากาศ
  • ช่วงเงินเดือน: 19,000-28,000 บาทต่อเดือน
  • ระยะเวลาการจ้าง 18 เดือน (ทดลองงาน 1-3 เดือน) ภายใต้โครงการวิจัย “การศึกษาศักยภาพของมาตรการระยะสั้นสำหรับการใช้พลังงานในภาคคมนาคมขนส่งเพื่อบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นขนาดเล็กในช่วงที่รุนแรงสำหรับพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล” สนับสนุนโดยกระทรวงพลังงาน

ผู้สนใจสมัครส่งประวัติ CV ไปที่ อ. เกษมสันต์ มโนมัยพิบูลย์
อีเมล์: [email protected]
โทร. 02-4707331