รับสมัครปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร ปีการศึกษา 2562

โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร (XMBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่2) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์
ได้ที่ www.grad.tbs.tu.ac.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2613-2263