พูลแมน รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด โดยนางสาว จุฑามาศ สุขประสบโชค ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

เข้ารับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยและสถานที่จัดงานอาเซียน (Thailand and ASEAN MICE Venue Standard) ประจำปี 2561

โดย นางอรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

โดยรางวัลนี้ถือเป็นการการัยตีคุณภาพของสถานที่การจัดประชุมสัมมนาของทางโรงแรม และทั้งยังถือเป็นการยกระดับสถานที่จัดงานด้วยการบริหารแบบจุดหมายปลายทาง

สร้างสรรค์อีเวนท์ด้วยการบูรณาการความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ และสร้างประสบการณ์แบบมีเอกลักษณ์