ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

ฝากข่าว ฝากข่าวฟรี ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ฟรี ที่นี่ PR-AREA.COM

ประชาสัมพันธ์ฟรี, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี

ประชาสัมพันธ์ฟรี, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี

ประชาสัมพันธ์ฟรี, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี PR-AREA.COM ให้บริการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี
เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและบุคคลทั่วไป
สงวนสิทธิ์ในการประกาศหรือโฆษณาขายตรง MLM สมัครงาน และเนื้อหาผิดกฏหมาย สุ่มเสี่ยงที่จะขัดกับหลักศีลธรรมและประเพณี โดยเด็ดขาด
เพื่อให้ข่าวประชาสัมพันธ์ของท่านน่าสนใจ ภาพประกอบข่าวที่โดดเด่น จะช่วยให้ทีมงานจะสามารถเลือกพิจารณาเผยแพร่ได้รวดเร็วมากขึ้นและคนดูคลิกเข้าชมข่าวเยอะขึ้นด้วย

หมายเหตุ : ประชาสัมพันธ์ฟรี, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ใหม่ อาจจะมีบางข่าวที่จะไม่ได้เลือกให้เป็นไฮไลท์ที่หน้าข่าว ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางทีมงาน ในกรณีที่ไม่ได้แสดงในตำแหน่งไฮไลท์ หากผู้ฝากข่าวท่านใดต้องการให้แสดงไฮไลท์ กรุณาติดต่อ [email protected]

ขั้นตอนการฝากข่าว ประชาสัมพันธ์ฟรี, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี ผ่านเว็บไซต์

  • 1.กรอกข้อมูลของผู้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ตามจริง เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
  • 2.ระบุรายละเอียดเนื้อหาข่าวฝากให้ครบถ้วนตามที่ระบบกำหนด เพื่อความสมูรณ์ของเนื้อหา
  • 3.แนบภาพประกอบตามเงื่อนไขที่กำหนด แนบภาพได้ไม่เกิน 3 ภาพ แต่ละภาพมีความละเอียดไม่เกิน 800Kb. ต้องเป็นสกุล .JPG เท่านั้น

กรุณากรอกรายละเอียดการประชาสัมพันธ์ให้ครับถ้วน