ประกวด Viral clip หัวข้อ “More [email protected]ตะวันออก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออก ขอเชิญ นักเดินทาง ส่งผลงาน Viral clip หัวข้อ “More [email protected]ตะวันออก ภายใต้แนวคิด ” สนุกกว่า ตื่นเต้นกว่า ท้าทายกว่า…ในสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร” ของจังหวัด ฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้ว ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออก

รางวัลการประกวด รางวัลรวม ๒ จังหวัด มูลค่ากว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาทพร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัล จังหวัดละมูลค่ากว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท )

ประเภทการประกวดคลิป ( มูลค่ารวมกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท )
– รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม จังหวัดละ จำนวน ๑ รางวัล
โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จังหวัดละ จำนวน ๑ รางวัล
โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จังหวัดละ จำนวน ๑ รางวัล
โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

ประเภทไวรัล คลิป ( VIRAL CLIP ) ยอดนิยมสูงสุด ( POPULAR VOTE )
– รางวัลคลิปยอดนิยม จังหวัดละ ๑ รางวัล
โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

ประเภทผู้เข้ารอบ และผู้ชนะเลิศ รวม ๑๐ เรื่อง/จังหวัด ( รอบสุดท้าย )
– รางวัลใบประกาศเกียรติคุณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออก พร้อมของรางวัลพิเศษ

 


หลักเกณฑ์การประกวด
เปิดรับผลงานการประกวดไวรัล คลิป ( เปิดรับสมัครพร้อมกัน ๒ จังหวัด )
เปิดรับ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒

การตัดสินการประกวดไวรัล คลิป ( ตัดสินรอบละ ๑ จังหวัด )
จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๒๐-๒๑ เมษายน ๒๕๖๒
จังหวัดสระแก้ว วันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
การตัดสินคัดเลือกผู้เข้ารอบจังหวัดละ ๑๐ รางวัล
ใช้เกณฑ์การตัดสินและให้คะแนนผลงานการประกวดไวรัล คลิป ตามที่ผู้จัดฯ กำหนด
จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คำตัดสินจากคณะกรรมการจะถือเป็นที่สิ้นสุด

การตัดสินการประกวดไวรัล คลิป ประเภท POPULAR VOTE จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

***เปิดโอกาสให้บุคคล ประชาชนทั่วไปร่วมให้คะแนนการตัดสิน รางวัล POPULAR VOTE
ผ่านทางระบบออนไลน์ จากผู้ที่ได้รับการตัดสินเข้ารอบ ๑๐ รางวัล ( ในแต่ละจังหวัด )
สามารถร่วมให้คะแนนโหวตได้ทางแฟนเพจ เที่ยวตะวันออก ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออก
***กำหนดการให้คะแนนจากยอด LIKE และ ยอด SHARE


ประกาศผลรางวัล
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ประเภทรางวัลประกวดคลิป ) ของทั้งสองจังหวัด
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ประเภทรางวัลยอดนิยม POPULAR VOTE) ของทั้งสองจังหวัด
มอบรางวัล วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย( ททท. ) สำนักงานใหญ่
***ผู้ที่ได้รับรางวัล ทุกรางวัล จะต้องเดินทางมารับรางวัลด้วยตนเอง
ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานใหญ่ หรือส่งตัวแทนรับรางวัล
โดยมีเอกสารประกอบการรับรางวัล ดังนี้ บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชนของ
ตัวแทนที่มารับรางวัล พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับรางวัล ลงลายมือชื่อและรายละเอียด
พร้อมหนังสือมอบอำนาจให้เรียบร้อย (ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามระเบียบที่กำหนด)


เผยแพร่ออนไลน์
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) และผู้ดำเนินการจัดประกวดฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. ๐๙๕-๙๕๐-๑๕๕๙ , ๐๘๕-๕๕๓-๙๘๗๒, ๐๙๗-๙๒๑-๒๙๒๙

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2985307811494950&id=184497108242715

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2097589533618049&id=100001010698048

http://www.phototechthailand.com/articles/799

หรือสามารถสมัครออนไลน์ได้ด้วยตนเองที่

https://docs.google.com/forms/d/1G7ZDD7IqJDht6FgKzf3gGH1ixiHhTMsJ1QtJteQtB3E/edit

#MoreFunตะวันออก #เที่ยวตะวันออก #ViralClip #Contest #Chachoengsao #Sakaeo