IRM EXTRA จัดอบรม พ.ร.บ.อาคารชุดและการจัดสรรที่ดิน

  เมื่อเร็ว ๆ นี้นายธนันทร์เอก หวานฉ่ำ  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (IRM)  และอดีตนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร บริษัทในเครือ  IRM EXTRA   ให้มีความเข้าใจเรื่องพระราชบัญญัติอาคารชุดและพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  โดยกิจกรรมดังกล่าวเน้นสร้างความรับรู้ให้พนักงานระดับผู้บริหารมีความเป็นมืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สิน  เพื่อรองรับความต้องการของโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ

 

ทั้งนี้ IRM มีประสบการณ์ในการบริหารทรัพย์สินทั้งในอาคารชุดและบ้านจัดสรรมากว่า  25 ปี ทั้งการจัดประชุมใหญ่และจดทะเบียนนิติบุคคล สนใจสอบถามข้อมูลการให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2204-1077-82   หรือ  www.irm.co.th

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   บริษัท พีอาร์บูม จำกัด คุณอภิญญา โทร. 091-5493542 Email: [email protected]