อ.อ.ป. ร่วมงาน Road Show “ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก BEDO Concept”

นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เข้าร่วมเสวนาวิชาการในหัวข้อ “การบูรณาการความร่วมมือสร้างการรับรู้ความเข้าใจขับเคลื่อนการดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์” ที่จัดขึ้นภายใต้กิจกรรม Road Show สร้างการรับรู้การดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ “ชุมชนไม้มีค่า – ป่าครอบครัว ตามหลัก BEDO Concept” ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) โดยมี นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุม Grand Hall 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา