เยาวชนลำพูน คว้าชัยชนะงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง

นายชาคริตย์  เดชา ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค ในเวลา 14.00 น. วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

 

นางณฐมน  ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน กล่าวว่า จากผลการแข่งขันฝีมือแรงงานครั้งนี้ เยาวชนลำพูน ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) 4 สาขา ได้แก่  สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร  สาขาเขียนแบบวิศวกรรมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  สาขาต่อประกอบมุมไม้   สาขาเครื่องจักร CNC (กลึง)  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญเงิน)  2 สาขา  ได้แก่  สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น สาขาเครื่องจักร CNC (กัด) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (เหรียญทองแดง) 5 สาขา ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร  สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น  สาขาต่อประกอบมุมไม้  สาขาเครื่องจักร CNC (กลึง) และสาขามาตรวิทยาด้านมิติ โดยเยาวชนที่ชนะการแข่งขันจะได้รับเงินรางวัลเงินสด ใบประกาศเกียรติคุณ และเหรียญรางวัลแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ความสำเร็จครั้งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากวิทยาลัยเทคนิคลำพูน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ ลำพูน และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศครั้งนี้ จะต้องเก็บตัวเตรียมความพร้อมเป็นตัวแทนของกลุ่มภาคเหนือตอนบน เข้าชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งจะจัดงานแข่งขัน ในปี2563 ต่อไป