องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกย้ำเจตนารมณ์ยุติการส่งออกช้างไทย ยื่นจดหมายเรียกร้องกรมการค้าต่างประเทศ

นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดี กรมการค้าต่างประเทศ (ที่สามจากซ้าย) นายสมศักดิ์ สุนทรนวภัทร หัวหน้าฝ่ายโครงการองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ที่สามจากขวา) นายสุรพงศ์ ฉวีภักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ (ที่สองจากซ้าย)  นายดำรง มูลสาร นิติกรชำนาญการพิเศษ กรมอุทยานแห่งชาติ ฯ นายปัญจเดช สิงห์โท ที่ปรึกษาด้านนโยบาย (ที่สองจากขวา)  สัตวแพทย์หญิง ชนัดดา เครือประดับ ผู้ประสานงานโครงการ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

เมื่อเร็วๆนี้ นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดี กรมการค้าต่างประเทศ พร้อมคณะและผู้แทนจากกรมอุทยานแห่งชาติ ฯ ร่วมรับฟังข้อเรียกร้องและรับจดหมายแสดงเจตนารมณ์ยุติการส่งออกช้างไทย ผ่านการนำเสนอโดยองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ณ ศูนย์ปฎิบัติการการค้าต่างประเทศ  โดยส่วนหนึ่งของข้อเรียกร้องเป็นการสรุปจากการจัดเสวนาเรื่อง“ส่งออกช้างไทยกับประเด็นที่น่ากังวล” ซึ่งเป็นเวทีระดมความคิดและสะท้อนถึงความกังวลในประกาศระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการอนุญาตให้ส่งช้างออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 ในหลายประเด็น เช่นระยะเวลาในการพิจารณาที่ดำเนินการอย่างรวดเร็วซึ่งอาจขาดความรอบคอบกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชัดเจนและยังเร่งรีบประกาศ ใช้ในช่วงจัดการเลือกตั้ง ฯลฯ โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วยองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและผู้มีชื่อเสียง

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องช้างที่คุณรัก ผ่านการลงชื่อสนับสนุนและแชร์ต่อที่ >>>https://bit.ly/2Jkse7E