พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงครามร่วมประชุม ตรวจเยี่ยมจากที่ปรึกษา รมว.แรงงาน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมรับการตรวจเยี่ยมจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานพร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โดยมีนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามม ร่วมให้การต้อนรับและร่วมเยี่ยมชมการดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

จากนั้นคณะลงพื้นที่ติดตามผลที่ได้รับจากโครงการบูรณาการส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ๑ ตำบล ๑ หมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า ณ ศาลาประชาคม สะพานบุญยินดี หมู่ที่ ๕ ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา สมุทรสงคราม