โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เปิดศูนย์ OASIS Anti-Aging & Regenerative Medicine ลุยตลาดความงามทั้งในไทย และ CLMV

ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เป็นประธานในงานเปิดศูนย์ OASIS Anti-Aging & Regenerative Medicine ซึ่งเป็นศูนย์การแพทย์ที่ผสมผสานการดูแลผู้ป่วยแบบบูรณาการ รุกตลาดสุขภาพและความงามใน CLMV เพื่อรองรับผู้ใช้บริการจากทั้งชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายอูก ซอร์พวน เอกอัครราชทูตกัมพูชา ประจำประเทศไทย กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคุณหญิง จันฮัน เมา ภริยา , นายกันตพร หาญพาณิชย์, ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ, นางจีรนันท์ วงษ์มงคล และนางอมลวรรณ เรืองอรรถวัฒน์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ศูนย์ OASIS Anti-Aging & Regenerative Medicine ชั้น 2 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อเร็วๆ นี้