ร่วมรณรงค์คนไทย ใส่ใจคนที่คุณรัก อย่านิ่งเฉยเมื่อเกิดอาการ “ชา”

เพจ “อย่าเฉยเมื่อเกิดอาการชา” ร่วมรณรงค์คนไทยใส่ใจคนที่คุณรัก อย่านิ่งเฉยเมื่อเกิดอาการ “ชา” ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับ “อาการชา สัญญาณอันตรายจากโรคปลายประสาทอักเสบ”  พร้อมตรวจคัดกรองเบื้องต้นอาการชาโรคปลายประสาทอักเสบ ด้วยเครื่อง Vibrometer  โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช บำรุงพืชน์ ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ ร่วมบรรยายให้ความรู้ รวมถึงวิธีการดูแลตนเองให้ห่างไกลจาก “อาการชา” นอกจากนี้ยังมี กิจกรรม Workshop “ลูกบีบช่วยอาการมือชา” โดยใช้อุปกรณ์ง่ายๆ ที่หาได้จากในบ้าน อาทิ ถุงเท้า และถั่วเขียว ณ ห้องสมุด ชั้น 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส. ) เมื่อเร็วๆนี้