ศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยนแลกเปลี่ยนทัศนะกับอิเกียภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้

ศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยนต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอิเกียภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ โดยวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จากอิเกียทั้ง 37 ท่านได้แลกเปลี่ยนทัศนะ ความรู้แลการทำงานในแง่มุมของนวัตกรรม ความยั่งยืนและกระบวนการต่างๆ ของอุตสาหกรรม ทั้งนี้ มร. รอมเมล เจสัน ดีลิมอส ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์  ดร.สเตฟาน แมร์ฮอเฟอร์ และ ดร.แฟรงก์ คอร์เตส นักวิจัยด้านเทคโนโลยีขั้นตอนการผลิต ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ทำงานกับคณะจากอิเกีย

ศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยน ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือทั่วโลก รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตและหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้างประโยชน์และคุณค่าให้กับลูกค้า ผู้บริโภค และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยทำหน้าที่เชื่อมโยงทางวิทยาการโภชนาการสมัยใหม่เข้ากับนวัตกรรมการผลิต เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมอาหารโลก

ในปี 2562 ศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยนได้ย้ายจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มายัง บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาคารเอส เอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์นวัตกรรมแห่งใหม่นี้ มีพื้นที่กว่า 5,000 ตารางเมตร มีมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท สามารถรองรับ นักวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาเอกมากกว่า 40 ท่านและนักวิจัยกว่า 120 คนทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล วิศวกรรม ชีวการแพทย์ ศาสตร์ทางด้านอาหารและโภชนาการจากทั่วโลก ที่มาร่วมมือกันเพื่อแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการค้นคว้าวิจัย และการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม