สถาบัน KHIDI จากเกาหลีใต้ เยี่ยมชม รพ.ยันฮี

Dr.Ismael E Naypa ผอ.ฝ่ายการตลาดต่างประเทศรพ.ยันฮี ให้การต้อนรับ Ms.Kee Kyeongmi (Team Leader) พร้อมคณะจากสถาบัน Korea Health Industry Development Institute (KHIDI) ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศักยภาพของศัลยกรรมตกแต่ง พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมศูนย์การรักษาต่างๆ ของรพ. ทั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้ และเป็นการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในระดับสากล เมื่อเร็วๆ นี้

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร 02 879 0300 ต่อ 10145