LK Group ร่วมปันน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยในอีสาน

บริษัทในเครือ แอลเค กรุ๊ป จำกัด   ได้จัดเตรียมเงินและสิ่งของเพื่อฝากมอบบริจาคให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภาคอีสาน  ประกอบไปด้วยเงิน  น้ำดื่ม 50 แพ็ค และเครื่องกรองน้ำสำหรับใช้ในพื้นที่ประสบภัย รวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท  โดยมี
นายสระบุรี  สุดลาภา   นายกฤตยศ  เศรษฐีหมุด  และนายธนภัทรธานี  สิริไพศาลสกุลชัย  ตัวแทนจาก แอลเค กรุ๊ป พัทยา
เป็นผู้นำมอบให้กับมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ นาเกลือ เมืองพัทยา ที่จะรวบรวมและเดินทางไปมอบให้พี่น้องผู้ประสบภัย
ในภาคอีสานโดยมีนายพรชัย  วชิระนันทกุล  ผู้จัดการมูลนิธิฯ  พร้อมด้วย นายประสาน เจริญพรวรนาม และ
นายพินิจ  นิวาทวงษ์  เป็นผู้รับมอบ

โดยที่ผ่านมา  แอลเค กรุ๊ป  พัทยามีนโยบาย “คืนกำไรสู่สังคม”  ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำต่อเนื่องมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคทุนทรัพย์ให้กับโรงพยาบาล  สถานศึกษา  ศาสนสถาน  ตลอดจนช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ  อย่างเช่นในครั้งนี้ที่จะร่วมส่งกำลังใจไปให้พี่น้องทางภาคอีสานและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปอย่างราบรื่น