โอซีซีฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี 62

รัตนา วงศ์เลิศวิทย์ กรรมการบริหารฝ่ายสำนักงาน บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) จัดอบรมซ้อมดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ให้กับพนักงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถช่วยเหลือตนเองได้เมื่อประสบเหตุ โดยมี สรพงษ์ ศรีพาน เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระดับชำนาญการ) สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทน์ เป็นผู้นำการฝึกซ้อม ณ ห้อง 101 อาคารโอซีซี เมื่อเร็วๆ นี้