ร่วมมือ 4 สถาบัน เปิดหลักสูตร Mini MBA: SHE & En รุ่น 2

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมมือเปิดหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร MINI MBA: นวัตกรรมความยั่งยืนในการจัดการความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน รุ่น 2

Mini MBA: Innovative Sustainability in Safety, Health, Environment & Energy Management (SHE & En) รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2563

เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งเเต่บัดนี้ – 10 มกราคม 63

อ่านรายละเอียด https://conc.tbs.tu.ac.th/index.php/news/detailnews/198

ติดต่อสอบถาม

  • คุณพิศมัย มากเเพทย์
    โทร. 063-415-3532, 02-564-4440-79 ต่อ 7425
    Email: [email protected]
  • คุณอุษา ป้องจิตใส
    โทร. 080-454-6498
    Email: [email protected]