นร.ยันฮีบริบาลรุ่นที่ 27 รับประกาศนียบัตร

คุณศจี วงษ์บุญชา ผู้บริหารโรงเรียนยันฮีบริบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารรพ.ยันฮี ให้เกียรติร่วมงาน มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้ช่วยเหลือคนไข้ ที่จบหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ รร.ยันฮีบริบาล รุ่นที่ 27 ณ ห้องประชุม Inter 12 รพ.ยันฮี  ท่ามกลางความยินดีของผู้ปกครอง นับว่าเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจของนักเรียน และสถาบันการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง