วงการแฟชั่นร่วมมือในการลงนาม MoU “FASHION 360®”

วงการแฟชั่นร่วมมือในการลงนาม MoU FASHION 360®

 

มร.มาร์ค กัสโตวสะกิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถาบัน QUT Creative Enterprise Australia (CEA), นางสาวรัชชต เศรษฐ์วรเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีลิท โซไซตี้ จำกัด, นายฤกษ์ อุปมัย ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายสร้างสรรค์ นิตยสาร DONT และนางปรียามล ธนวิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  นิตยสาร HiSoParty พันธมิตรหลักแห่งวงการแฟชั่น ร่วมมือลงนามบันทึกข้อตกลงในโครงการ  FASHION 360® ซึ่งประเทศไทยเป็นที่แรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการเปิดค้นหาดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่เข้าร่วมหลักสูตรเรียนรู้และพัฒนาดีไซน์เนอร์ด้านการออกแบบที่ผสมผสานการทำธุรกิจแฟชั่นแบบครบวงจร  360 องศา พร้อมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจแฟชั่นไทยสู่รันเวย์ระดับโลก ณ ศูนย์การค้าเกษร วิลเลจ    ราชประสงค์ เมื่อเร็วๆนี้