การบรรยายเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

โครงการอบรม บรรยายให้ความรู้ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”

ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการอบรม บรรยายให้ความรู้ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย เพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 พระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบัน และเพื่อเชิญชวนร่วมเป็นจิตอาสา 904 ในการทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจำ รุ่นที่ 2/2561 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ทั้งนี้มี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี เป็นประธานในโครงการ ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา