TECHNOLOGY NEWS

PROPERTY NEWS

BUSINESS NEWS

ECONOMIC-FINANCIAL NEWS

SPORT NEWS

GOVERMENT OFFICALS NEWS

กสร. ตั้งวงเงินกู้ 50 ล้าน เป็นของขวัญปีใหม่ 63 สร้างความสุขให้แรงงานทั่วหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีตามศาสตร์พระราชา

ก.แรงงาน นัดถกพนักงานตรวจแรงงานอาเซียน ยกระดับการตรวจแรงงานภาคประมง

ผู้ตรวจราชการกรม กสร. เปิดอบรมหลักสูตรเทคนิคและศิลปะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ หวังเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารให้ลูกจ้าง นายจ้าง ใช้ลดความขัดแย้งในการทำงาน

ก.แรงงาน ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง พร้อมช่วยเหลือลูกจ้างเหตุผนังปูนล้มทับ

ART & CULTURE