TECHNOLOGY NEWS

PROPERTY NEWS

BUSINESS NEWS

ECONOMIC-FINANCIAL NEWS

SPORT NEWS

GOVERMENT OFFICALS NEWS

5 องค์กรรวมใจตั้งทุ่นกักขยะแม่น้ำเจ้าพระยา แก้ปัญหาขยะลอยน้ำไหลสู่ทะเล

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ฝึกยกระดับสมรรถนะแรงงาน ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ ตำแหน่งช่างเทคนิค และผู้ประกอบกิจการด้านไฟฟ้า

สนพ.ลำพูนเดินหน้า พัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้านสู่ตลาดดิจิตอล เพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยสู่ SME 4.0

ประกาศสรรหาผู้สมัคร อาจารย์ประจำภาควิชาการบริหารทั่วไป

ART & CULTURE