TECHNOLOGY NEWS

PROPERTY NEWS

BUSINESS NEWS

ECONOMIC-FINANCIAL NEWS

SPORT NEWS

GOVERMENT OFFICALS NEWS

พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมแถลงข่าว ​การแข่งขันชิงแชมป์ผมภาคเหนือประเทศไทย ครั้งที่ 1 (Northern Hairdresser Thailand Championship 2019)

พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม รับสมัครฝึกอบรม ช่างแอร์

พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เป็นเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน สร้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ทส.จัดประชุมหารือเกี่ยวกับนโยบาย และการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ART & CULTURE